transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Effects of Market Deregulation – a financial structure analysis

Författare och institution:
Ted Lindblom (Företagsekonomiska institutionen, Industriell och finansiell ekonomi); Stefan Sjögren (Företagsekonomiska institutionen, Industriell och finansiell ekonomi)
Publicerad i:
AIB insights, 8 ( 1 )
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
87779
Posten skapad:
2009-01-16 11:34
Posten ändrad:
2009-01-16 15:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007