transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Krävs det en burqa för att bli sedd?

Författare och institution:
Kerstin von Brömssen (Institutionen för religionsvetenskap och teologi)
Publicerad i:
Inger Lindberg & Karin Sandwall (Red.), (2006) Språket och kunskapen - att lära på sitt andraspåk i skola och högskola. Rapport från nordisk konferens den 7-8 oktober, 2005 i Göteborg. , ( Nummer 7 ) s. 260
ISSN:
1403-1353
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora
Postens nummer:
87773
Posten skapad:
2009-01-16 11:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007