transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Främmande arter i svenska vatten – Ska vi bry oss?

Författare och institution:
Inger Wallentinus (Institutionen för marin ekologi); Malin Werner (Institutionen för marin ekologi)
ISBN:
91-89677-39-0
Antal sidor:
32
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Limnisk ekologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Ytterligare information:
populärvetenskaplig bok
Postens nummer:
87750
Posten skapad:
2009-01-16 11:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007