transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Realizing Logistics Opportunities in a Public-Private Collaborative Setting: The Story of Skaraborg

Författare och institution:
Rickard Bergqvist (Företagsekonomiska institutionen, Logistik och transportekonomi)
Publicerad i:
Transport Reviews, 28 ( 2 ) s. 219-237
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Postens nummer:
87620
Posten skapad:
2009-01-16 10:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007