transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Idrottsflickor och idrottspojkar i tränarutbildningens läromedel -texter, bilder och föreställningar sett ur ett genusperspektiv

Författare och institution:
Karin Grahn (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle)
Publicerad i:
Aktuell beteendevetenskaplig idrottsforskning. SVEBI:s Årsbok 2003., s. 17-36
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
SVEBI
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Idrottsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
Nyckelord:
idrott, genus, läromedel, tränarutbildning, instruktörsutbildning, jämställdhet
Postens nummer:
87615
Posten skapad:
2009-01-16 10:17
Posten ändrad:
2010-01-21 10:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007