transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Event Tourism: Definition, Evolution, and Research

Författare och institution:
Donald Getz (Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring)
Publicerad i:
Tourism Management, 29 ( 3 ) s. 403-428
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
87593
Posten skapad:
2009-01-16 10:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007