transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Multimodal Dialogue System Grammars

Författare och institution:
Björn Bringert (Institutionen för data- och informationsteknik, datavetenskap (GU)); Peter Ljunglöf (Institutionen för data- och informationsteknik, datavetenskap (GU)); Aarne Ranta (Institutionen för data- och informationsteknik, datavetenskap (GU)); Robin Cooper (Institutionen för data- och informationsteknik, datavetenskap (GU))
Publicerad i:
Proceedings of DIALOR'05, Ninth Workshop on the Semantics and Pragmatics of Dialogue,
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
We describe how multimodal grammars for dialogue systems can be written using the Grammatical Framework (GF) formalism. A proof-of-concept dialogue system constructed using these techniques is also presented. The software engineering problem of keeping grammars for different languages, modalities and systems (such as speech recognizers and parsers) in sync is reduced by the formal relationship between the abstract and concrete syntaxes, and by generating equivalent grammars from GF grammars.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
Postens nummer:
8752
Ingår i post nr:
Posten skapad:
2006-08-25 14:57
Posten ändrad:
2013-08-27 15:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007