transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Forskning utan gränser-den svenska Antarktisexpeditionen 1901-1903

Författare och institution:
Lisbeth Lewander (Institutionen för genusvetenskap)
Publicerad i:
Gränser-Humanistdagboken nr 16 2003, Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet, 16 s. 6
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
polarhistoria, Svenska Antarktisexpeditionen 1901-1903
Postens nummer:
87517
Posten skapad:
2009-01-15 23:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007