transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Långa linjer i kvinnohistorien

Författare och institution:
Anita Göransson (Historiska institutionen)
Publicerad i:
Dahlgren S, Jansson T, Norman H, red: Från stormakt till smånation, s. 122-135
ISBN:
91-550-4120-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Tidens förlag
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
1995
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
historievetenskap, forskningspolitik, genushistoria
Postens nummer:
87513
Posten skapad:
2009-01-15 23:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007