transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mening, makt och materialitet. Ett försök att förena realistiska och poststrukturalistiska positioner.

Författare och institution:
Anita Göransson (Historiska institutionen)
Publicerad i:
Häften för kritiska studier, 31 ( 4 ) s. 3-26
ISSN:
0345-4789
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1998
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
genusteori, genushistoria
Postens nummer:
87511
Posten skapad:
2009-01-15 23:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007