transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Controlling Intervention in a Globalizing World

Författare och institution:
Fredrik Söderbaum (Institutionen för globala studier, freds- och utvecklingsforskning & Institutionen för globala studier, afrikastudier); Alexandra Kent (Institutionen för globala studier, socialantropologi)
Publicerad i:
the 2nd National Peace Conference, Lund University, 2-3 October,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Postens nummer:
87504
Posten skapad:
2009-01-15 22:57
Posten ändrad:
2016-08-22 09:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007