transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"Jämnast könsfördelning på väl synliga toppjpbb"

Författare och institution:
Anita Göransson (Institutionen för arbetsvetenskap); Lina Burström (Institutionen för arbetsvetenskap)
Publicerad i:
Dagens Nyheter, 2008 ( 13/1 ) s. 6-6
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
kön, karriär, toppchef, chefsrekrytering, elit
Postens nummer:
87496
Posten skapad:
2009-01-15 22:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007