transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Unlocking the relationship between the WTO and Regional Integration Arrangements

Författare och institution:
Fredrik Söderbaum (Institutionen för globala studier)
Publicerad i:
Review of African Political Economy, Vol 35 ( Issue 118 ) s. 629-633
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
87480
Posten skapad:
2009-01-15 22:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007