transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Comparison of the Effects on Renal Function of Iomeprol-400 and Iodixanol-320 in Patients With Chronic Kidney Disease Undergoing Abdominal Computed Tomography.

The ACTIVE Trial

Författare och institution:
HS Thomsen (-); SK Morcos (-); CM Erley (-); L Grazioli (-); L Bonomo (-); Z Ni (-); L Romano (-); Mikael Hellström (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiologi)
Publicerad i:
Investigative Radiology, 43 ( 3 ) s. 170-178
ISSN:
0020-9996
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Fysiologi
Nyckelord:
Radiology, contrast media, contrast medium induced nephropathy
Postens nummer:
87460
Posten skapad:
2009-01-15 21:50
Posten ändrad:
2014-04-01 17:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007