transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Electromechanical instability in suspended carbon nanotubes

Författare och institution:
L. Magnus Jonsson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori, Chalmers); Leonid Y. Gorelik (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori, Chalmers); Robert I. Shekhter (Institutionen för fysik (GU)); Mats Jonson (Institutionen för fysik (GU))
Publicerad i:
Nano Letters, 5 ( 6 ) s. 1165-1169
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik
Nyckelord:
Electrochemistry, Carbon nanotubes, Current voltage characteristics, Electromechanical devices, Vibrations (mechanical), Oscillations, Electric potential, Quantum theory, Elastic moduli, Electric resistance, Capacitance, Scanning tunneling microscopy, Mathematical models
Postens nummer:
8743
Posten skapad:
2006-08-28 13:12
Posten ändrad:
2009-09-14 10:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007