transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Parents´ perceptions of outcome after epilepsy surgery in children

Författare och institution:
B Olovson (-); Bertil Rydenhag (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); E Svensson (-); Ingrid Olsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa)
Publicerad i:
Poster presented at 8th European Congress on Epileptology, Berlin, 21st-25th September 2008. Abstract proceedings p280, s. p280
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
87396
Posten skapad:
2009-01-15 18:13
Posten ändrad:
2009-01-15 18:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007