transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Rational points of bounded height on projective surfaces

Författare och institution:
Per Salberger (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Mathematische Zeitschrift, 258 ( 4 ) s. 805-826
ISSN:
0025-5874
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
87388
Posten skapad:
2009-01-15 18:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007