transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Children with low IQ benefit from resective epilepsy surgery outcome at two-year follow-up in an consecutive series from Göteborg, Sweden 1987-2004.

Författare och institution:
Bertil Rydenhag (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Anders Hedström (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); B Olovson (-); Paul Uvebrant (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Gerd Viggedal (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Ingrid Olsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa)
Publicerad i:
Platform presentation presented at 8th European Congress on Epileptology, Berlin, 21st-25th September 2008. Abstract proceedings, p009, s. p009
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
87385
Posten skapad:
2009-01-15 18:01
Posten ändrad:
2009-01-15 18:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007