transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kompetensutveckling för yrkesverksamma inom den västsvenska verkstadsindustrin – är det möjligt?

Författare och institution:
Per-Olof Thång (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv); Gun-Britt Wärvik (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
IPD-rapporter / Institutionen för pedagogik och didaktik, ISSN 1404-062X
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2001
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
87312
Posten skapad:
2009-01-15 16:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007