transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

WP 4 Teachers’ Life Histories. The Swedish contribution to workpackage 4. In. J. Müller, F. Hernández, J. Sancho, A. Creus, M. Muntadas, V. Larrain & X. Giro. (eds.). European Schoolteachers work and life under restructuring: Professional experiences, knowledge and expertise in changing context. Report No 4 from the Profknow Project

Författare och institution:
Gun-Britt Wärvik (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv)
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
87295
Posten skapad:
2009-01-15 15:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007