transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Interest and motivation to participate in adult education. A study within the Adult Education Initiative

Författare och institution:
Per-Olof Thång (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv); Gun-Britt Wärvik (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv)
Publicerad i:
Social Change and Adult Education,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Tapir
Förlagsort:
Trondheim
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
87280
Posten skapad:
2009-01-15 15:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007