transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Den koloniala bumerangen – från schibbolet till körkort i svenskhet

Författare och institution:
Michael Azar (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, idéhistoria)
ISBN:
91-7139-739-6
Antal sidor:
199
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Glänta Produktion
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
HUMANIORA ->
Konst
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora
Postens nummer:
87276
Posten skapad:
2009-01-15 15:30
Posten ändrad:
2010-01-20 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007