transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Villkor för den nya arbetsordningen. Om gränsobjekt, motsägelser och artefakters skilda betydelser

Författare och institution:
Gun-Britt Wärvik (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv)
Publicerad i:
Nfps konferens i Köpenhamn, mars 2003,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
87269
Posten skapad:
2009-01-15 15:25
Posten ändrad:
2010-04-09 16:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007