transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

“Best Practice” – The Dynamics of Knowledge Production and Education Restructuring

Författare och institution:
Rita Foss Lindblad (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv); Karin Lumsden Wass (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv); Gun-Britt Wärvik (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv)
Publicerad i:
at the NERA annual meeting in Örebro, Sweden. March 2006,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
87249
Posten skapad:
2009-01-15 15:13
Posten ändrad:
2010-04-09 16:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007