transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fragments from a mountain society : tradition, innovation and interaction at Archaic Monte Polizzo, Sicily

Författare och institution:
Christian Mühlenbock (Institutionen för arkeologi och antikens kultur)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
GOTARC. Series B, Gothenburg archaelogical Theses, ISSN 0282-6860; nr 50
ISBN:
978-91-85245-37-6
Antal sidor:
235
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Datum för examination:
2008-11-22
Tidpunkt för examination:
13.00
Lokal:
Sal T 219, Arkeologen, Olof Wijksgatan 6
Opponent:
Dr Tamar Hodos, Bristol
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi ->
Arkeologi,klassisk
Nyckelord:
Monte Polizzo, Sicily, Colonization, Elymians, Archaic Age, Iconic order, Identity, Interaction, Pottery, Architecture, Human Practice, Post-colonial theory, Traditionalism, Wine, Feasting.
Postens nummer:
87233
Posten skapad:
2009-01-15 15:06
Posten ändrad:
2013-06-26 11:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007