transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Begrepp, värden och mänskliga ansträngningar - anmälan av Leif Östmans avhandling Socialisation och mening: No-utbildning som politiskt och miljömoraliskt problem

Författare och institution:
Roger Säljö (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publicerad i:
Pedagogisk Forskning, 1 ( 2 ) s. 115-118
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1996
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
education
Postens nummer:
87207
Posten skapad:
2009-01-15 14:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007