transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Towards sound environmental behaviour: Exploring household participation in waste management

Författare och institution:
Helena Åberg (Institutionen för hushållsvetenskap); S. Dahlman (-); Helena Shanahan (Institutionen för hushållsvetenskap); Roger Säljö (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publicerad i:
Journal of Consumer Policy, 19 s. 45-67
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1995
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
education
Postens nummer:
87188
Posten skapad:
2009-01-15 14:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007