transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Qualitative research in learning and instruction in Scandinavia

Författare och institution:
Roger Säljö (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publicerad i:
The International Journal of Qualitative Studies in Education, QSE,, 7 ( 3 ) s. 257-267
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1994
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
education
Postens nummer:
87173
Posten skapad:
2009-01-15 14:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007