transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

100 anledningar till att inte låta barn träna bokstäver och siffror som en förberedelse för skolan

Författare och institution:
Ingrid Pramling Samuelsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap)
Publicerad i:
Förskoleforum, Oktober 2008 ( Oktober 2008 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
Nyckelord:
Lek, lärande, förskolepedagogik
Ytterligare information:
Bidrag till Studentlitteraturs databas Förskoleforum
Postens nummer:
87067
Posten skapad:
2009-01-15 13:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007