transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Samverkan på olycksplatsen. - om organisatoriska barriäreffekter

Författare och institution:
Johan Berlin (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Eric Carlström (-)
ISBN:
978-91-633-3633-1
Antal sidor:
400
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
University West
Förlagsort:
Trollhättan
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Nyckelord:
Collaboration, accident scene, barrier effect, ambulance, police, fire department, SOS Alarm
Postens nummer:
87020
Posten skapad:
2009-01-15 11:59
Posten ändrad:
2009-01-15 12:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007