transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Delaktighet - en parallellprocess hos barn och vuxna

Författare och institution:
Ingrid Pramling Samuelsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap)
Publicerad i:
Förskoleforum, Februari 2008 ( Februari 2008 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
Nyckelord:
Lek, lärande, förskolepedagogik
Ytterligare information:
Bidrag till Studentlitteraturs databas Förskoleforum
Postens nummer:
87003
Posten skapad:
2009-01-15 11:45
Posten ändrad:
2011-12-22 08:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007