transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att möte elever med invandrarbakgrund i matematikundervisningen

Författare och institution:
Madeleine Löwing (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik)
Publicerad i:
I Dokumentation av 15:e Matematikbiennalen. Stockholm 2008, Stockholms universitet. ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Nyckelord:
Matematik
Postens nummer:
86999
Posten skapad:
2009-01-15 11:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007