transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Innocent and guilty suspects’ strategies

Författare och institution:
Franziska Clemens (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Strömwall, L.A. & Granhag, P.A. (Eds.). Memory: Reliability and personality. Proceedings of the Second Joint Nordic PhD course in Legal & Investigative Psychology, s. 19-25
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
suspects' strategies, interrogation
Postens nummer:
86998
Posten skapad:
2009-01-15 11:41
Posten ändrad:
2012-01-23 10:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007