transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

State of Mind and Resonance

Författare och institution:
Annica Karlsson Rixon (Högskolan för fotografi); Anna Viola Hallberg (-)
Publikationstyp:
Övrigt
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst ->
Konstvetenskap
Ytterligare information:
State of Mind and Resonance, ROSPHOTO St Petersburg, Ryssland.
Postens nummer:
86992
Posten skapad:
2009-01-15 11:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007