transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Grundläggande Aritmetik – matematikdidaktik för lärare

Författare och institution:
Madeleine Löwing (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik)
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
Matematik
Postens nummer:
86983
Posten skapad:
2009-01-15 11:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007