transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Stena Olssons Kulturstipendium

Författare och institution:
Annika von Hausswolff (Högskolan för fotografi)
Publikationstyp:
Övrigt
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst ->
Konstvetenskap
Ytterligare information:
Separatutställning, Stenasalen, Göteborgs Konstmuseum, Göteborg.
Postens nummer:
86975
Posten skapad:
2009-01-15 11:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007