transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Swedish Accounting for Foregin Analysts - An Interview Study

Författare och institution:
Jan Marton (Företagsekonomiska institutionen)
Publicerad i:
European Accounting Association annual conference in Bergen, Norway, May,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
1996
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
86947
Posten skapad:
2009-01-15 11:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007