transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[Highly doubtful recommendations concerning the assessment of occupational injuries]

Författare och institution:
Mats Hagberg (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för internmedicin); B Järvholm (-); Staffan Skerfving (-)
Publicerad i:
Läkartidningen, 100 ( 42 ) s. 3349-50
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Accidents, Occupational, Guidelines as Topic, standards, Humans, Insurance Claim Review, Insurance, Disability, Occupational Diseases, diagnosis, Sweden
Postens nummer:
86905
Posten skapad:
2009-01-15 10:28
Posten ändrad:
2010-01-26 12:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007