transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Power and Governing in pupils' documentation at school- Technologies of governing

Författare och institution:
Ingela Andreasson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Specialpedagogik); Maj Asplund Carlsson (Litteraturvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
ECER Conference, Gothenburg, September 10-12,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
Documentation, Power, Governing, Special Needs Education
Postens nummer:
86893
Posten skapad:
2009-01-15 10:16
Posten ändrad:
2011-01-20 10:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007