transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

From biology to paint formulation. Development of a new biocide – with catemine as one example

Författare och institution:
Björn Dahlbäck (Institutionen för växt- och miljövetenskaper); Lena Mårtensson (Zoologiska institutionen, zoofysiologi)
Publicerad i:
European Coatings Journal, 9 s. 20-25
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Naturresursteknik ->
Annan naturresursteknik ->
Miljöteknik
Postens nummer:
86880
Posten skapad:
2009-01-15 10:06
Posten ändrad:
2016-08-22 13:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007