transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Play and learning in Swedish early childhood education

Författare och institution:
Ingrid Pramling Samuelsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap); Sonja Sheridan (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap)
Publicerad i:
Play and learning in early childhood settings: International Perspectives. Vol. 1., s. 135-154
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Springer Verlag
Förlagsort:
New York
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
Nyckelord:
Play, learning, Early childhood education
Postens nummer:
86879
Posten skapad:
2009-01-15 10:07
Posten ändrad:
2010-02-11 11:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007