transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dietary phytoestrogens are not associated with risk of overall breast cancer but diets rich in coumestrol are inversely associated with risk of estrogen receptor and progesterone receptor negative breast tumors in Swedish women.

Författare och institution:
Maria Hedelin (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); M Löf (-); M Olsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); H Adlercreutz (-); S Sandin (-); E Weiderpass (-)
Publicerad i:
J Nutr, 138 ( 5 ) s. 938-945
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
86875
Posten skapad:
2009-01-15 10:03
Posten ändrad:
2013-01-09 13:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007