transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Unga värderingar - är de annorlunda?

Författare och institution:
Susanne Johansson (Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS) & Förvaltningshögskolan)
Publicerad i:
Skilda världar: Trettioåtta kapitel om politik, medier och samhälle, red. S. Holmberg & L. Weibull, s. 137-148
ISBN:
978-91-89673-14-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
SOM-Institutet
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Postens nummer:
86855
Posten skapad:
2009-01-15 09:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007