transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Medborgarna, regionen och flernivådemokratin

Författare och institution:
Lennart Nilsson (Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS) & Förvaltningshögskolan)
Publicerad i:
Medborgarna, regionen och flernivådemokratin, red. L. Nilsson & R. Antoni, s. 9-27
ISBN:
978-91-89673-13-7
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
SOM-Institutet
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Postens nummer:
86833
Posten skapad:
2009-01-15 09:03
Posten ändrad:
2009-01-15 09:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007