transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hospital re-admissions in relation to acute stroke unit care versus conventional care in elderly patients the first year after stroke. The Göteborg 70+ Stroke Study

Författare och institution:
Lisbeth Claesson (Institutionen för klinisk neurovetenskap); Gunilla Gosman-Hedström (Institutionen för klinisk neurovetenskap); Björn Fagerberg (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för internmedicin); Christian Blomstrand (Institutionen för klinisk neurovetenskap)
Publicerad i:
8th Congress of the European Federation of Neurological Society,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
86812
Posten skapad:
2009-01-14 22:47
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007