transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

New understanding of the diagnosis of injuries caused by hand-transmitted vibration.

Författare och institution:
Massimo Bovenzi (-); Michael J Griffin (-); Mats Hagberg (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa)
Publicerad i:
International archives of occupational and environmental health, 81 ( 5 ) s. 505
ISSN:
0340-0131
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
86766
Posten skapad:
2009-01-14 19:09
Posten ändrad:
2010-01-26 12:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007