transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Collaboration Patterns in a Medical Community of Practice

Författare och institution:
Göran Falkman (-); Marie Gustafsson (-); Olof Torgersson (Institutionen för data- och informationsteknik, Interaktionsdesign (GU)); Mats Jontell (Institutionen för odontologi)
Publicerad i:
Poster Session of EKAW 2008,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Medieteknik ->
Information Technology
Postens nummer:
86751
Posten skapad:
2009-01-14 18:19
Posten ändrad:
2010-01-26 12:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007