transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Från hushåll och släkt till marknad och stat

Författare och institution:
Anita Göransson (Institutionen för arbetsvetenskap)
Publicerad i:
Sverige - en social och ekonomisk historia (Red S Hedenborg och M Morell), s. 231-261
ISBN:
91-44-03915-8
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
hushåll, släkt, marknad, stat, kön, tjänstesamhälle, arbetsmarknad, samlevnad
Postens nummer:
86742
Posten skapad:
2009-01-14 17:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007