transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Living in the danger zone: Innate immunity to Salmonella

Författare och institution:
Mary Jo Wick (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk immunologi)
Publicerad i:
Current Opinion in Microbiology, 7 ( 1 ) s. 51-57
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området
Postens nummer:
86739
Posten skapad:
2009-01-14 17:38
Posten ändrad:
2011-01-10 11:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007