transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kön, makt och statistik. SOU 2007:10. Betänkande av utredningen Kvinnor och män på maktpositioner i det svenska samhället.

Redaktör(er):
Anita Göransson (Institutionen för arbetsvetenskap)
ISBN:
978-91-38-22876-0
Antal sidor:
385
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Fritzes/Regeringskansliet
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Medieteknik
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
makt, ledarskap, statistik, kön, sociala fält
Postens nummer:
86732
Posten skapad:
2009-01-14 17:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007